Novinky | INFORMÁCIA o príprave Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja

06.03.2017

Citát z Metodiky na vypracovanie Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce/obcí/VÚC (podľa zákona č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja v znení zákona č. 309/2014 Z.z.), ktorú vyhotovila pracovná skupina na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.

"Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja (ďalej len PHSR), spolu s územným plánom je základným a kľúčovým dokumentom pre riadenie samosprávy, ktorý vychádza z poznania situácie a konkrétnych potrieb obyvateľov, podnikateľov, záujmových skupín a ďalších subjektov v území."

"PHSR sa spracováva spravidla na 7 rokov s dlhodobým výhľadom na 10 - 14 rokov. PHSR koncepčne, systémovo analyzuje a určuje budúcnosť rozvoja spolu s činnosťami a investičnými projektmi a so zdrojovým krytím na jej zabezpečenie."

Obce majú podľa zákona povinnosť zasielať správu o plnení PHSR každoročne do 31. mája príslušnému VÚC. Dokument PHSR je podmienkou pri príprave projektov EÚ v programovacom období 2014 až 2020.

Obecné zastupiteľstvo v Štítniku na XIV. zasadnutí dňa 14.11.2016 svojim uznesením č. 181 iniciovalo začatie spracovania PHSR obce Štítnik. Pozývame širokú verejnosť, podnikateľov, záujmové združenia, zástupcov štátnej a verejnej správy, ďalej zástupcov školy a škôlky na spoluprácu pri vypracovaní a následnej aktualizácii Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Štítnik.

                                                                                                 Tešíme sa na spoluprácu s Vami. Riadiaci tím PHSR

Vypracovanie stratégie a jej aktualizáciu budete môcť sledovať na týchto stránkach. V prvom rade zverejňujeme nasledujúce informácie:

Metodika na vypracovanie programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce/obcí/VÚC

Divadelné predstavenie: "ODCHODY VLAKOV"

Komunitný plán sociálnych služieb obce Štítnik

Prianie: Veselé Vianoce a PF 2019

Predstavenie: "Snehuliak na babete" - foto

Odhalenie pamätnej tabule Szontághovi - foto

Výstava revúckych fotografov

Mesiac úcty k starším - fotky

Pošta Štítnik - Oznámenie trvalej zmeny hodín pre verejnosť

Oznam: "9. september -Medzinárodný deň povedomia o fetálnom alkoholovom syndróme"

Oslavy 74. výročia SNP

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018 - Oznámenia a výsledky

Štítnické zvesti - júl 2018

"Štítnické hradné hry 2018" - foto

Oznam: "Svetový týždeň dojčenia"

Prehliadka ev. a.v. kostola

Prírodná pedikúra rybičkami Garra Rufa

Sociálne poradenstvo v našej obci

Pozvánka na CARULLOSY GULAŠ FEST

Deň detí 2018 - foto

Informácie o spracúvaní osobných údajov

IX. ročník hasičskej súťaže Memoriál Kolomana Holéczyho - foto

Turistický výstup k chate "Birinka" - fotodokumentácia

Oznam - Africký mor ošípaných

FOTO - Pietny akt kladenia vencov 2018

Pozastavenie výkonu uznesení - odôvodnenie

Slovenský červený kríž - oznam

Starostlivosť o poľnohospodársku pôdu

Opatrenia k ochrane lesov

Súťaž pre verejnosť

Knižnica informuje: "KNIŽNICE PRE VŠETKÝCH"

Knižnica oznam: "Knihy až domov"

Projekt ochrany chránených stromov

Štítnické zvesti - december 2017

Štítnické zvesti - júl 2017

Projekt - Terénna sociálna práca v obciach I

Oznam - zber separovaného odpadu

Oznam - Modernizácia verejného osvetlenia v obci Štítnik

Maľovaná mapa regionu Stredný a Horný Gemer

Digitálna evidencia hrobových miest a obcí

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Anketa: