Novinky | Program rozvoja obce 2016-2022 Prieskum verejnej mienky Obce Štítnik

06.03.2017

Vážení obyvatelia obce Štítnik,

vyjadrime svoj názor, zúčastnime sa procesu programovania a pomôžme naprogramovať rozvoj našej obce tak, aby sme do roku 2021 správne smerovali svoje ekonomické, ľudské aj iné zdroje do toho, čo máme "silné" a jedinečné a do toho, čo nás trápi, čo treba riešiť pre spokojnosť nás všetkých a pre lepšie podmienky pre prácu, oddych a život v našej obci.

Prvým krokom je vyplnenie dotazníka pre účel prieskumu našich názorov a potrieb pri riešení PHSR 2016 - 2022. Priložený dotazník slúži k prieskumu verejnej mienky, názorom verejnosti k problémom obce a návrhy verejnosti ako problémy riešiť.

Venujte prosím niekoľko minút svojho času na vyplnenie nasledujúceho dotazníka.

Ď

Ďakujeme za vyplnenie dotazníka. Váš názor pomôže pri tvorbe stratégie rozvoja Vašej obce. Vyplnený dotazník Vás prosíme vyplniť a odoslať najneskôr do 15. apríla 2017.

Pre zobrazenie dotazníka kliknite na nasledujúci odkaz:

Dotazník - Program rozvoja obce 2016 - 2022

Divadelné predstavenie: "ODCHODY VLAKOV"

Komunitný plán sociálnych služieb obce Štítnik

Prianie: Veselé Vianoce a PF 2019

Predstavenie: "Snehuliak na babete" - foto

Odhalenie pamätnej tabule Szontághovi - foto

Výstava revúckych fotografov

Mesiac úcty k starším - fotky

Pošta Štítnik - Oznámenie trvalej zmeny hodín pre verejnosť

Oznam: "9. september -Medzinárodný deň povedomia o fetálnom alkoholovom syndróme"

Oslavy 74. výročia SNP

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018 - Oznámenia a výsledky

Štítnické zvesti - júl 2018

"Štítnické hradné hry 2018" - foto

Oznam: "Svetový týždeň dojčenia"

Prehliadka ev. a.v. kostola

Prírodná pedikúra rybičkami Garra Rufa

Sociálne poradenstvo v našej obci

Pozvánka na CARULLOSY GULAŠ FEST

Deň detí 2018 - foto

Informácie o spracúvaní osobných údajov

IX. ročník hasičskej súťaže Memoriál Kolomana Holéczyho - foto

Turistický výstup k chate "Birinka" - fotodokumentácia

Oznam - Africký mor ošípaných

FOTO - Pietny akt kladenia vencov 2018

Pozastavenie výkonu uznesení - odôvodnenie

Slovenský červený kríž - oznam

Starostlivosť o poľnohospodársku pôdu

Opatrenia k ochrane lesov

Súťaž pre verejnosť

Knižnica informuje: "KNIŽNICE PRE VŠETKÝCH"

Knižnica oznam: "Knihy až domov"

Projekt ochrany chránených stromov

Štítnické zvesti - december 2017

Štítnické zvesti - júl 2017

Projekt - Terénna sociálna práca v obciach I

Oznam - zber separovaného odpadu

Oznam - Modernizácia verejného osvetlenia v obci Štítnik

Maľovaná mapa regionu Stredný a Horný Gemer

Digitálna evidencia hrobových miest a obcí

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Anketa: