Novinky | Program rozvoja obce 2016-2022 Prieskum verejnej mienky Obce Štítnik

06.03.2017

Vážení obyvatelia obce Štítnik,

vyjadrime svoj názor, zúčastnime sa procesu programovania a pomôžme naprogramovať rozvoj našej obce tak, aby sme do roku 2021 správne smerovali svoje ekonomické, ľudské aj iné zdroje do toho, čo máme "silné" a jedinečné a do toho, čo nás trápi, čo treba riešiť pre spokojnosť nás všetkých a pre lepšie podmienky pre prácu, oddych a život v našej obci.

Prvým krokom je vyplnenie dotazníka pre účel prieskumu našich názorov a potrieb pri riešení PHSR 2016 - 2022. Priložený dotazník slúži k prieskumu verejnej mienky, názorom verejnosti k problémom obce a návrhy verejnosti ako problémy riešiť.

Venujte prosím niekoľko minút svojho času na vyplnenie nasledujúceho dotazníka.

Ď

Ďakujeme za vyplnenie dotazníka. Váš názor pomôže pri tvorbe stratégie rozvoja Vašej obce. Vyplnený dotazník Vás prosíme vyplniť a odoslať najneskôr do 15. apríla 2017.

Pre zobrazenie dotazníka kliknite na nasledujúci odkaz:

Dotazník - Program rozvoja obce 2016 - 2022

Vyhodnotenie výsledko monitoringu vôd a skládkových plynov za rok 2016

22.03.2017 - Svetový deň vody

Program rozvoja obce 2016-2022 Prieskum verejnej mienky Obce Štítnik

INFORMÁCIA o príprave Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja

Projekt - Terénna sociálna práca v obciach I

Oznam - zber separovaného odpadu

Štítnické zvesti - december 2016

Oznam - Prehliadka kostola EVANJELICKEJ CIRKVI A.V. v Štítniku

Oznam - Modernizácia verejného osvetlenia v obci Štítnik

Maľovaná mapa regionu Stredný a Horný Gemer

Digitálna evidencia hrobových miest a obcí

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Anketa: