Novinky | Oznam - Prehliadka kostola EVANJELICKEJ CIRKVI A.V. v Štítniku

12.11.2016

OZNAM EVANJELICKEJ CIRKVI AUSBURSKÉHO VYZNANIA V ŠTÍTNIKU


Prehliadku kostola je možné si dohodnúť v sezóne na telefónnom čísle 0940 716 740 alebo prostredníctvom elektronickej pošty na    stitnik@ecav.sk .

Prehliadku kostola mimo sezóny je potrebné  dohodnúť  vopred v dostatočnom časovom predstihu na teefńnom čísle 0940 716 740 alebo prostredníctvom elektronickej pošty  na  stitnik@ecav.sk .

Vyhodnotenie výsledko monitoringu vôd a skládkových plynov za rok 2016

22.03.2017 - Svetový deň vody

Program rozvoja obce 2016-2022 Prieskum verejnej mienky Obce Štítnik

INFORMÁCIA o príprave Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja

Projekt - Terénna sociálna práca v obciach I

Oznam - zber separovaného odpadu

Štítnické zvesti - december 2016

Oznam - Prehliadka kostola EVANJELICKEJ CIRKVI A.V. v Štítniku

Oznam - Modernizácia verejného osvetlenia v obci Štítnik

Maľovaná mapa regionu Stredný a Horný Gemer

Digitálna evidencia hrobových miest a obcí

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Anketa: