Obecné zastupiteľstvo

Obecná rada
 1. OR 15.2.2012
 2. OR 13.4.2012
 3. OR 15.6.2012
Rokovací poriadok OZ v Štítniku
 1. Rokovací poriadok
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Štítniku dňa 8.11.2010
 1. uznesenia
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Štítniku dňa 20.12.2010
 1. zápisnica z OZ
 2. uznesenia
Zasadnutie Mimoriadného obecného zastupiteľstva v Štítniku dňa 28.12.2010
 1. zápisnica z OZ
 2. uznesenia
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Štítniku dňa 31.01.2011
 1. zápisnica z OZ
 2. uznesenia
Zasadnutie Mimoriadného obecného zastupiteľstva v Štítniku dňa 14.2.2011
 1. zápisnica
 2. uznesenia
Zasadnutie Obecného zastuúpiteľstva dňa 28.03.2011
 1. Zápisnica
 2. Uznesenie
Zasadnutie OZ - 4. mimoriadne zo dňa 4.4.2011
 1. zápisnica
 2. uznesenia
Zasadnutie Obecného zastuúpiteľstva dňa 6.6.2011
 1. Zápisnica zo zasadnutia OZ dňa 6.6.2011
 2. Uznesenia
Zasadnutie Obecného zastuúpiteľstva dňa 25.7.2011
 1. Zápisnica
 2. Uznesenia
Zasadnutie Obecného zastuúpiteľstva dňa 26.9.2011
 1. Zápisnica
 2. Uznesenia
Zápisnica z 5. riadneho zasadnutia Obecnej rady, konanej dňa 23. 09. 2011
 1. Zápisnica
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva zo dňa 14.12.2011
 1. zápisnica 1. časť
 2. zápisnica 2.časť
 3. Uznesenia
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva zo dňa 30.12.2011
 1. Zápisnica
 2. Uznesenia
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Štítniku dňa 15.02.2012
 1. Zápisnica
 2. Uznesenia
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Štítniku dňa 16.04.2012
 1. Uznesenia
 2. Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Štítniku dňa 14.05.2012
 1. Uznesenia
 2. Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Štítniku dňa 18.06.2012
 1. Uznesenia
 2. Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Štítniku dňa 17.07.2012
 1. Uznesenia
 2. Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Upozornenie prokurátora
 1. strana 1
 2. strana 2
 3. strana 3
 4. strana 4
 5. strana 5
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Štítniku dňa 03.09.2012
 1. Uznesenia
 2. Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Štítniku dňa 10.09.2012
 1. Uznesenia
 2. Zápisnica
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Štítniku dňa 03.12.2012
 1. Uznesenia
 2. Zápisnica
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Štítniku dňa 07.01.2013
 1. Uznesenia
 2. Zapisnica
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Štítniku dňa 11.01.2013
 1. Uznesenia
 2. Zapisnica
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Štítniku dňa 04.03.2013
 1. Uznesenia
 2. Zápisnica
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Štítniku dňa 18.03.2013
 1. Uznesenia
 2. Zápisnica
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Štítniku dňa 15.4.2013
 1. Zápisnica
 2. Uznesenia
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Štítniku dňa 01.07.2013
 1. Uznesenia
 2. Zápisnica
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Štítniku dňa 09.09.2013
 1. Zápisnica
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Štítniku dňa 26.09.2013
 1. Uznesenia s odôvodnením
 2. Zápisnica
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Štítniku dňa 09.12.2013
 1. Uznesenia s odôvodnením
 2. Zápisnica
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Štítniku dňa 22.01.2014
 1. Uznesenia
 2. Zápisnica
 3. Pripomienka k zápisnici
 4. Oznámenie starostu k 25.OZ
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Štítniku dňa 12.02.2014
 1. Zápisnica
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Štítniku dňa 14.02.2014
 1. Uznesenia s odôvodnením
 2. Zápisnica
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Štítniku dňa 21.03.2014
 1. Uznesenia
 2. Zápisnica
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Štítniku dňa 23.04.2014
 1. Uznesenia
 2. Zápisnica
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Štítniku dňa 26.5.2014
 1. Uznesenia
 2. Zápisnica
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Štítniku dňa 25.8.2014
 1. Uznesenia
 2. Zápisnica
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Štítniku dňa 13.10.2014
 1. Uznesenia
 2. Zápisnica
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Štítniku dňa 02.01.2015
 1. Uznesenia
 2. Zápisnica
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Štítniku dňa 11.02.2015
 1. Uznesenia
 2. Zápisnica
 3. zvukový záznam - časť 1
 4. zvukový záznam - časť 2
 5. zvukový záznam - časť 3
 6. zvukový záznam - časť 4
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Štítniku dňa 26.03.2015
 1. Uznesenia
 2. Zápisnica
 3. zvukový záznam - časť 1
 4. zvukový záznam - časť 2
 5. zvukový záznam - časť 3
 6. zvukový záznam - časť 4
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Štítniku dňa 06.05.2015
 1. Uznesenia
 2. Zápisnica
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Štítniku dňa 08.07.2015
 1. Uznesenia
 2. Zápisnica
 3. Upozornenie prokurátora 37/15/8808-7
 4. Upozornenie prokurátora 68/15/8808-9
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Štítniku dňa 06.08.2015
 1. Uznesenia
 2. Zápisnica
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Štítniku dňa 14.09.2015
 1. Uznesenie
 2. Zápisnica
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Štítniku zo dňa 15.12.2015
 1. Uznesenia
 2. Zápisnica
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Štítniku dňa 16.03.2016
 1. Uznesenia
 2. Zápisnica
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Štítniku dňa 16.05.2016
 1. Uznesenia
 2. Zápisnica
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Štítniku dňa 29.06.2016
 1. Zápisnica
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Štítniku dňa 13.07.2016
 1. Uznesenia
 2. Zápisnica
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Štítniku dňa 27.07.2016
 1. Uznesenia
 2. Zápisnica
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Štítniku dňa 2.11.2016
 1. Zápisnica
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Štítniku dňa 14.11.2016
 1. Uznesenia
 2. Zápisnica
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Štítniku dňa 15.12.2016
 1. Uznesenia
 2. Zápisnica
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Štítniku dňa 20.12.2016
 1. Uznesenia
 2. Zápisnica
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Štítniku dňa 27.03.2017
 1. Uznesenia
 2. Zápisnica
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Štítniku dňa 10.05.2017
 1. Uznesenia
 2. Zápisnica
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Štítniku dňa 15.05.2017
 1. Uznesenie
 2. Zápisnica
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Štítniku dňa 10.07.2017
 1. Uznesenia
 2. Zápisnica
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Štítniku dňa 28.08.2017
 1. Uznesenia
 2. Zápisnica
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Štítniku dňa 02.10.2017
 1. Uznesenia
 2. Zápisnica
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Štítniku dňa 29.11.2017
 1. Uznesenia
 2. Zápisnica
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Štítniku dňa 30.11.2017
 1. Uznesenia
 2. Zápisnica
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Štítniku dňa 28.12.2017
 1. Uznesenia
 2. Zápisnica
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Štítniku dňa 26.03.2018
 1. uznesenia
 2. zápisnica
 3. pozastavenie výkonu uznesenia č. 294/2018
 4. pozastavenie výkonu uznesenia č. 300/2018
 5. protest prokurátora k uzneseniu č. 296/2018
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Štítniku dňa 18.05.2018
 1. Zápisnica - OZ sa nekonalo
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Štítniku dňa 07.06.2018
 1. Uznesenia
 2. Zápisnica
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Štítniku dňa 29.06.2018
 1. Uznesenia
 2. Zápisnica
Zasadnutie Ustanovujúceho obecného zastupiteľstva v Štítniku dňa 05.12.2018
 1. Uznesenia
 2. Zápisnica
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Štítniku dňa 12.12.2018
 1. Uznesenia
 2. Zápisnica
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Štítniku dňa 28.12.2018
 1. Uznesenia
 2. Zápisnica
Zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 22.02.2019
 1. Uznesenia
 2. Zápisnica
Zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 21.03.2019
 1. Uznesenia
 2. Zápisnica
Zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 17.04.2019
 1. Uznesenia
 2. Zápisnica
Zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 13.06.2019
 1. Uznesenia
 2. Zápisnica
Zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 07.08.2019
 1. Uznesenia
Zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 11.09.2019
 1. Uznesenia

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Anketa: