Verejné obstarávanie

Oznam k verejnu obstarávaniu

Profil verejného obstarávateľa

 Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zakázky ,, Osobné 7-miestne motorové vozidlo vrátane príslušenstva a výbavy."

Dokumenty na stiahnutie:

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania zakázky

Príloha k výzve na predloženie cenovej ponuky

Opis predmetu zakázky

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky: "Riešenie havarijného stavu v MŠ v Štítniku".

Dokumenty na stiahnutie:

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania zákazky

Príloha k výzve na predloženie cenovej ponuky

Výkaz výmer

Informácia o vásledku vyhodnotenie cenových ponúk

 

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky: "Oprava popvrchu miestnych komunikácií v obci Štítnik"

Dokumenty na stiahnutie:

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania zákazky

Príloha k výzve na predloženie cenovej ponuky

Výkaz výmer

Informácia z výsledku vyhodnotenia cenových ponúk

Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky: "Výmena okien, dverí, sociálnych zariadení na budove zdravotného strediska".

Dokumenty na stiahnutie:

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania zákazky

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Výkaz výmer

Rozmery okien 1, 2, 3

Rozmery okien 4, dvere 5

Čestné vyhlásenie

Informácia o výsledku vyhodnotenia cenových ponúk

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky "Rekonštrukcia chodníka na Ochtinskej uluci - východná strana"

Dokumenty na stiahnutie:

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania zákazky

Príloha k výzve na predloženie cenovej ponuky

Výkaz výmer

Informácia o výsledku vyhodnotenia cenových ponúk

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky "Rekonštrukcia chodníka na cintoríne v Obci Štítnik" 

Domumenty na stiahnutie :

Výzva na predloženie ponuky s prílohou

Prílohy k výzve:  výkaz výmer 

                             situácia

Informácia o výsledku vyhodnotenia cenových ponúk

 

Verejné obstarávanie :  Modernizácia verejného osvetlenia v obci Štítnik

Zmluva o dielo O.S.V.O. č.2-2015

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

Zápisnica z otvárania ponúk

Oznámenie o oprave postupu zadávania podlimitenj zakázky

Redakčná oprava

Dokumenty na stiahnutie:

 

Úprava v súťažných podkladoch

Výzva na predkladanie ponúk

Súťažné podklady

Oprava súťažných podkladov - Modernizácia verejného osvetlenia v obci Štítnik

Prílohy k súťažným podkladom -       Príloha 1

                                                           Príloha 2

                                                           Príloha 3

                                                           Príloha 4

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

Výpoveď  mandátnej zmluvy z  15.10.2010 Ján Velebír - STAVITEĽ

Výpoveď mandátnej zmluvy z  15.10.2010 Elena Velebírová - ELÁN

----------------------------------------------------------------------------------

 

-----------------------------------------------------------------------------------

Dokumenty na stianutie:

---------------------------------------------------------------------------------

Oznamenie č.1/2011 - ZŠ

 

Oznámenie č.2 /2011 - Dom smútku

 

Oznámenie č.3/2011  - Regenerácia obce Štítnik

 

Oznam č.4/2011 - Zdravotná služba

 

Oznam č.5/2011 - MŠ

 

----------------------------------------------------------------------------------

Oznam č.1/2012 - MŠ

 

Oznam č. 2/2012 - skládka

 

Oznam č.3/2012 - aktualizácia ÚP

 

Oznam č.4/2012 - oprava kamerového systému a EZS

 

Oznam č.5/2012 - nová oddychová zóna - lepší život v obci Štítnik

 

Oznam č.6/2012 - MŠ

 

Oznam č.7/2012 - výstavba chodníka ul. Teplicka

 

_______________________________________________________________

 

Oznam č. 1/2014 - vypracovanie geometrického plánu

 

 

SÚHRNÉ SPRÁVY

Zverejňovanie súhrných správ podľa zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Súhrné správy o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 €

________________________________________________________________

rok 2011

1. Súhrná správa za 1.štvrťrok 2011 - bez zákazky

2. Súhrná správa za 2. štvrťok 2011 - bez zákazky

3. Súhrná správa za 3. štvrťrok 2011

4. Súhrná správa za 4. štvrťrok 2011

 

________________________________________________________________

rok 2012

1. Súhrná správa za 1. štvrťrok 2012

2. Súhrná správa za 2. štvrťrok 2012

3. Súhrná správa za 3. štvrťrok 2012

4. Súhrná správa za 4. štvrťrok 2012 - bez zákazky

 

________________________________________________________________

rok 2013

1. Súhrná správa za 1. štvrťrok 2013 - bez zakázky

2. Súhrná správa za 2. štvrťrok 2013 - bez zakázky

3. Súhrná správa za 3. štvrťrok 2013 - bez zakázky

4. Súhrná správa za 4. štvrťrok 2013 - bez zakázky

 

________________________________________________________________

rok 2014

1. Súhrná správa za 1. štvrťrok 2014 - bez zakázky

2. Súhrná správa za 2. štvrťrok 2014 - bez zakázky

3. Súhrná správa za 3. štvrťrok 2014 - bez zakázky

4. Súhrná správa za 4. štvrťrok 2014 - bez zakázky

 

________________________________________________________________

rok 2015

1. Súhrná správa za 1. štvrťrok 2015

2. Súhrná správa za 2. štvrťrok 2015

3. Súhrná správa za 3. štvrťrok 2015

4. Súhrnná správa za 4. štvrťrok 2015

________________________________________________________________

rok 2016

1. Súhrnná správa za 1 štvrťrok 2016

2. Súhrnná správa od 1.4. do 17. 4. 2016

3. Súhrnná správa od 18.4. do 30.6.2016

4. Súhrnná správa za 3. štvrťrok 2016

5. Súhrnná správa za 4. štvrťrok 2016

________________________________________________________________

rok 2017

1. Súhrnná správa za I. štvrťrok 2017

2. Súhrnná správa za II. štvrťrok 2017

3. Súhrnná správa za III. štvrťrok 2017

4. Súhrnná správa za IV. štvrťrok 2017

_________________________________________________________________

rok 2018

1. Súhrnná správa za I. štvrťrok 2018

2. Súhrnná správa za II. štvrťrok 2018

3. Súhrnná správa za III. štvrťrok 2018

4. Súhrnná správa za IV. štvrťrok 2018

rok 2019

1. Súhrnná správa za I. štvrťrok 2019

2. Súhrnná správa za II. štvrťrok 2019

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Anketa: