Voľby

Menovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie si môžete stiahnuť tu...

Oznámenie o rozsahu výkonu starostu pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10. novembra 2018 si môžete pozrieť tu...

Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10. novembra 2018 si môžete pozrieť tu...

Oznámenie o určení počtu obyvateľov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10. novembra 2018 si môžete pozrieť tu...

Informáciu pre voliča si ôžete pozrieť tu...

E-mailová adresa na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie: obec.stitnik@stonline.sk

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľbu starostu obce Štítnik si môžete pozrieť tu...

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva si môžete pozrieť tu...

Oznámenie starostu o nastúpení náhradníka na uprázdený mandát poslanca obecného zastupiteľstva v Štítniku si môžete stiahnuť tu...

VÝSLEDKY KOMUNÁLNYCH VOLIEB 2018

 

Počet voličov zapísaných v zoznamoch voličov 1224
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní 779
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku 779
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby obecného zastupiteľstva 763
Počet poslancov, ktorý sa mal zvoliť 9
Počet zvolených poslancov 9
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce 763

 

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na starostu obce podľa poradia na hlasovacom lístku:   Počet hlasov  
1. Ladislav Belányi, KDH   398  
2. Bc. Diana Kupcová, NEKA   228  
3. Ing. Marek Kuzma, Národná koalícia, Most - Híd   137  
Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov  podľa volebných obvodov a ich v rámci v poradí podľa získaných platných hlasov      
Ladislav Belányi, KDH   401  
Pavol Belányi, KSS   355  
Ing. Katarína Zajacová, KDH   343  
Mgr. Peter Vester, NEKA   342  
Peter Lipták, KDH   334  
Ján Zobola, KDH   320  
Ing. Ján Sisik, NEKA   311  
Ondrej Kalina, KDH   308  
Mgr. Yveta Zdechovanová, NEKA   306  
Náhradníci - kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva podľa volebných obvodov a v ich rámci v poradí podľa počtu získaných platných hlasov:      
Bc. Mgr. Marek Petro, NEKA   270  
Ing. Marek Kuzma, NÁRODNÁ KOALÍCIA   269  
Adrián Hlaváč, KDH   266  
Miriam Blašková, NEKA   249  
Mgr. Milan Stančo, KDH   222  
Juraj Blaško, SNS   220  
Peter Farkaš, KDH   197  
Miloš Gallo Barnák, ŠANCA   170  
Jarmila Kyselová, ŠANCA   126  

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Anketa: