Základná škola

Riaditeľka školy: Mgr. Jarmila Motúzová 

Adresa školy:
Základná škola v Štítniku
Školská 295
049 32 Štítnik

Tel.:  +421 58 79 31 330 

Mail:  zs_stitnik@stonline.sk

http://zsstitnik.sk

Škola bola postavená v roku 1966. Je pavilónového typu. V pavilónoch sa nachádza 15 učební, 2 odborné učebne, dielňa telocvičňa a školská jedáleň.

O nás
Na škole pracuje kvalifikovaný pedagogický zbor, ktorý sa žiakom venuje nielen v čase vyučovania, ale aj v mimoškolských aktivitách vrámci krúžkov.

Čo ponúkame
- vyučovanie cudzích jazykov od 3. ročníka,
- možnosť získať zručnosť pri práci s počítačom
- športové aktivity v telocvični, v prírode - množstvo turistických akcií,
- mimoškolské aktivity v záujmových kružkoch,
- návštevy divadelných predstavení, múzeí, galérií,
- prácu v školskom klube detí,
- stravovanie v školskej jedálni,
- každoročne plavecký a lyžiarsky kurz

Mimovyučovacie aktivity (záujmové krúžky):
Anglický a nemecký jazyk
Náboženská výchova
Chemici poznávajú Slovensko
Volejbalový krúžok (dievčatá)
Hudobno - pohybový krúžok
Historicko - prírodovedný krúžok
Mladé gazdinky
Turisticko - branný krúžok
Internetový krúžok
Modelovanie a aranžovanie
Literárno - dramatický krúžok
Pomoc slabším žiakom
Riešenie matematicko - fyzikálnych problémov
Vybíjaná
Tanečný krúžok
Šachový krúžok

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Anketa: