rsshttp://www.stitnik.ocu.skSun, 30 Apr 2017 03:21:37 +0200ECHELON CMS 2.1<![CDATA[Projekt - Terénna sociálna práca v obciach I]]>http://www.stitnik.ocu.sk/---82-projekt---terenna-socialna-praca-v-obciach-iWed, 01 Feb 2017 01:00:00 +0100http://www.stitnik.ocu.sk/---82-projekt---terenna-socialna-praca-v-obciach-i<![CDATA[22.03.2017 - Svetový deň vody]]>http://www.stitnik.ocu.sk/---95-22032017---svetovy-den-vodySun, 19 Mar 2017 11:42:00 +0100http://www.stitnik.ocu.sk/---95-22032017---svetovy-den-vody<![CDATA[Oznam - Prehliadka kostola EVANJELICKEJ CIRKVI A.V. v Štítniku ]]>http://www.stitnik.ocu.sk/---20-oznam---prehliadka--kostola-evanjelickej-cirkvi-av--v-stitniku-Sat, 12 Nov 2016 12:09:00 +0100http://www.stitnik.ocu.sk/---20-oznam---prehliadka--kostola-evanjelickej-cirkvi-av--v-stitniku-<![CDATA[Oznam - Modernizácia verejného osvetlenia v obci Štítnik]]>http://www.stitnik.ocu.sk/---35-oznam----modernizacia-verejneho-osvetlenia-v-obci-stitnikTue, 03 Nov 2015 08:37:00 +0100http://www.stitnik.ocu.sk/---35-oznam----modernizacia-verejneho-osvetlenia-v-obci-stitnik<![CDATA[ Digitálna evidencia hrobových miest a obcí]]>http://www.stitnik.ocu.sk/---19--digitalna-evidencia-hrobovych-miest-a-obciThu, 17 Jul 2008 17:19:00 +0200http://www.stitnik.ocu.sk/---19--digitalna-evidencia-hrobovych-miest-a-obci<![CDATA[Maľovaná mapa regionu Stredný a Horný Gemer]]>http://www.stitnik.ocu.sk/---69-malovana-mapa-regionu-stredny-a-horny-gemerTue, 06 Aug 2013 08:05:00 +0200http://www.stitnik.ocu.sk/---69-malovana-mapa-regionu-stredny-a-horny-gemer<![CDATA[Štítnické zvesti - december 2016]]>http://www.stitnik.ocu.sk/---137-stitnicke-zvesti---december-2016Fri, 23 Dec 2016 10:36:00 +0100http://www.stitnik.ocu.sk/---137-stitnicke-zvesti---december-2016<![CDATA[Oznam - zber separovaného odpadu]]>http://www.stitnik.ocu.sk/---140-oznam---zber-separovaneho-odpaduWed, 18 Jan 2017 16:10:00 +0100http://www.stitnik.ocu.sk/---140-oznam---zber-separovaneho-odpadu<![CDATA[INFORMÁCIA o príprave Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja]]>http://www.stitnik.ocu.sk/---143-informacia-o-priprave-programu-hospodarskeho-a-socialneho-rozvojaMon, 06 Mar 2017 14:21:00 +0100http://www.stitnik.ocu.sk/---143-informacia-o-priprave-programu-hospodarskeho-a-socialneho-rozvoja<![CDATA[Program rozvoja obce 2016-2022 Prieskum verejnej mienky Obce Štítnik]]>http://www.stitnik.ocu.sk/---144-program-rozvoja-obce-2016-2022-prieskum-verejnej-mienky-obce-stitnikMon, 06 Mar 2017 14:38:00 +0100http://www.stitnik.ocu.sk/---144-program-rozvoja-obce-2016-2022-prieskum-verejnej-mienky-obce-stitnik<![CDATA[Vyhodnotenie výsledko monitoringu vôd a skládkových plynov za rok 2016]]>http://www.stitnik.ocu.sk/---146-vyhodnotenie-vysledko-monitoringu-vod-a-skladkovych-plynov-za-rok-2016Thu, 30 Mar 2017 13:29:00 +0200http://www.stitnik.ocu.sk/---146-vyhodnotenie-vysledko-monitoringu-vod-a-skladkovych-plynov-za-rok-2016